Vill du veta mer eller testa?

Vi hörs!

levante@farnebo.com
070 265 57 50
Alkärrsvägen 11
70230 Örebro

Villkor

Fraktvillkor

Vi erbjuder frakt av fordon inom sverige för 1 950 kr.

Vid upphämtning i Örebro erbjuder vi även kostnadsfri montering.

Öppettider

Vi har endast öppet vid tidsbokning.
Ring eller skicka ett meddelande.

Vi kan även ordna besök och provkörning på helger och kvällar.

Köpvillkor

Levante AB, organisationsnummer 556909-0995 är återförsäljare av elektriska motorcyklar, nedan kallade Surron.

Returrätt

Som konsument har du 14 dagars returrätt och byta ut eller returnera artiklarna om de inte använts.

Beställningen måste returneras i perfekt och absolut rent skick i originalförpackningen och åtföljas av originalfaktura. Vi kan tyvärr inte acceptera returer som är smutsiga, där etiketter har tagits bort eller manipuleras på något sätt.

Fraktkostnader på returvaror är på kundens bekostnad.

Garanti


Garanti för Sur-Ron tillhandahålls av generalagenten Adoy AB i Sverige.

Vi på Levante AB hjälper dig med hanteringen av garantiärenden. Vid eventuella problem med Sur-Ron produkter, vänligen ta bild och informera oss via e-post. Vi kommer att hjälpa dig med en lösning och returprocedur vid behov.

Adoy AB garanterar att deras produkterna är legitimerade av hög kvalitet och är avsedda för sitt rekommenderade syfte utan problem med tillverkningsprocess eller hantverk.

Full garanti policy enligt
Konsumentköplagen gäller. Det innebär att du har upp till 3 års garanti på nyfordons fel, dvs fel som fanns när produkten levererades. Under det första året är det säljaren som skall påvisa att felet ej fanns vid leverans och år 2 och 3 så är det köparen som skall påvisa att det uppkomna felet fanns vid leverans. Adoy garanterar att de produkter som säljs av Adoy är fria från tillverkningsfel i material och utförande när de levereras till köparen.

Surron-garantin för batteriet är begränsad till 12 månader.

Surron-garantin för motorcyklar, förutom batteriet, är begränsad till 12 månader när den används på väg (max 45 km / h), gäller från leveransdatum och är begränsad till den ursprungliga köparen.

Garantin täcker inte skador som orsakas av vanligt slitage.

Garantin gäller inte vid missbruk, försummelse, slarv, användning av produkten på något annat sätt än vad som är tänkt, inte efter rekommenderad batteristyrning, ersättning med någon annan del eller tillbehör än original Surron-delar och produkter, försök att reparera eller modifiering om det inte uttryckligen är tillåtet skriftligt av Adoy.

Adoy avstår från allt ansvar för tredje part för konsekvenser som kan uppstå av användningen eller hanteringen av någon Surron-produkt av någon juridisk eller fysisk person.
Enligt Adoy AB är varorna i gott skick för det rekommenderade syftet med leverans till våra agenter.

Under normala förhållanden har produkten ett års garanti efter inköp och endast till den ursprungliga köparen. • Garantin gäller inte vid missbruk, försumlighet, slarv, felaktig användning av objektet annat än rekommenderat syfte, reparationer eller modifieringar med undantag för skriftligt tillstånd från Adoy.


Garantin täcker inte åldrande konsekvenser av föremålet efter kontinuerlig användning.


Garantianspråk kräver bevis på inköp av varor.


Adoy-garantin undviker andra avtal, vare sig det är generellt eller speciellt, och tillåter ingen representation att ta över ansvaret för försäljningen av produkten.


Om inte anges, har Adoy inga garantier eller garantier.

Adoy ansvarar inte för eventuella effekter som härrör från en tredje part som använder vår produkt av någon rekommenderad person.


Adoy ansvarar inte för skador på människor, djur eller föremål till följd av att produkterna används.

Batterihantering


Den rekommenderade lagringstemperaturen för batteriet är 15 ° C i torr miljö.
Batteriet ska lagras vid en 40-procentig laddningskostnad. Detta minimerar åldersrelaterad kapacitetsförlust samtidigt som batteriet fungerar.
Om du inte planerar att cykla i några veckor, vänd upp batteriluckan, lokalisera huvudströmbrytaren och avaktivera den. Detta kommer att koppla ur batteriet från cykelns elektriska system för att undvika att tömma det till noll. Övervaka batteriet en gång i månaden och kontrollera om laddningen fortfarande finns. Toppa upp det med laddaren om det behövs. Undvik att lagra batteriet i en varm miljö - detta kommer att förkorta livslängden. Undvik att lagra batteriet helt laddat - detta kommer att förkorta livslängden. Ladda aldrig batteriet när temperaturen är underdriven, vilket kommer att förkorta livslängden. Om du planerar att åka under den kalla årstiden kommer ett varmt batteri att ge dig längre räckvidd och bättre prestanda. För att få mest prestanda, ta en tur varm på laddaren - strax efter laddningen.

Personuppgifter

Persona data
Inom Adoy AB (Org. Nr. 556725-4619) behandlar ett svenskt aktiebolag med säte på Karlsrovägen 2 b,  113 27 Stockholm, Sverige och andra Adoy-företag personuppgifter för användare, kunder och anhängare / abonnenter som använd våra tjänster "Tjänsten". Vi skyddar din integritet och överensstämmer med gällande lagstiftning från tid till annan för att skydda dig som privatperson. Adoy AB och företag inom Adoy-gruppen kallas i det följande gemensamt "Adoy".
Adoy AB är registeransvarig för personuppgifter med avseende på Tjänsterna, men andra Adoy-företag kan fungera som processorer eller samordnarna av vissa personuppgifter, t.ex. med avseende på order eller förfrågningar. "Personlig information"; betyder all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person.
Vi strävar efter att upprätthålla en hög skyddsnivå för personuppgifter. Adoy använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina beställningar, optimera din upplevelse med tanke på Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Vänligen läs denna sekretesspolicy noggrant för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att ge dina personuppgifter till oss och acceptera de tillämpliga villkoren godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i de separata villkoren för varje tjänst och denna sekretesspolicy. Om ett mer specifikt samtycke krävs av dig enligt lag, kommer vi att be dig om ett sådant särskilt samtycke.
Denna sekretesspolicy tillsammans med Villkor, Adoy's Cookie Policy och andra separata villkor som reglerar Adoys behandling av personuppgifter från tid till annan kallas tillsammans "Privacy Terms". Villkoren för integritet anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du ger oss när du använder Tjänsterna eller som vi samlar om dig. I fråga om vissa av våra tjänster är det således även separata villkor för behandling av personuppgifter som du accepterar när du använder varje tjänst.
Ändringar av denna sekretesspolicy meddelas av de nya villkoren som publiceras på Adoy hemsidor och vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar dessa.
Om du lägger till personuppgifter om andra personer ansvarar du för att Adoy också kan behandla personuppgifterna i enlighet med gällande sekretessvillkor.

Insamling och behandling av personuppgifter
Adoy samlar och behandlar endast dina personuppgifter om det är tillåtet enligt lag. Samlingen och bearbetningen kan ske när du använder Tjänsterna, t.ex. boka eller under och efter din vistelse. Vi använder olika metoder för att samla in personuppgifter som cookies, webbbeacons, kundundersökningar och medlemstjänster. Vid olika tillfällen sammanställer eller importerar Adoy personuppgifter från databaser (t.ex. från Facebook eller Google) inom och utanför Adoy. Från tid till annan mottar vi personuppgifter om dig från företag inom Adoy, samarbetspartners och annan information som kan läggas till i din profil (om en profil har skapats).
Det är viktigt för Adoy att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta hela tiden, varför vi kan importera personuppgifter om dig från externa källor, såsom offentliga register.
När lagen kräver att samtycke erhålls för behandling av vissa typer av personuppgifter eller för vissa former av behandling, kommer samtycke att erhållas från dig innan bearbetning sker.
Information från och om dig som vi samlar och bearbetar
Vi samlar bara in personuppgifter som är relevanta för det syfte som beskrivs i de separata villkoren för varje tjänst och denna sekretesspolicy. Informationen vi kan samla är till exempel information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, information som underlättar användningen av Tjänsterna (t.ex. inloggning), standardspråk, användarhistorik, information om medlemskap, beställning preferenser, betalningar, anställning, levnadsadress och annan information du tillhandahåller när du använder Tjänsterna. Exempel på personuppgifter som samlats in från företag utanför Adoy kan innehålla uppdaterad adressinformation och demografisk information.

Syfte för vilka vi behandlar dina personuppgifter
Adoy samlar personuppgifter för olika ändamål. De insamlade personuppgifterna och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder. Information som samlats in från en Adoy-klient används för att skapa en individuell profil genom vilken Adoy kan uppfylla sina avtalsförpliktelser och erbjuda en mer flexibel och individualiserad upplevelse. Information om en oidentifierad person används till att bygga en pseudoprofil, bland annat baserat på kakor och kan om personen väljer att identifiera sig själv, till exempel genom att göra en beställning eller bli en Adoy-abonnent / följare, kopplas till profilen som sålunda skapats. Mer information finns i vår sekretessvillkor.
Adoy använder personuppgifter till:
1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
2. bearbeta dina beställningar för tjänster,
3. kontakta dig med exempelvis SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller meddela dig om status för din order eller information som är kopplad till din beställning före, under och efter leveransen,
4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig om det rör sig om problem som rör en bokning eller utförande av Tjänsterna,
5. Analysera och förbättra kvaliteten och erfarenheten av Tjänsterna, till exempel, verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
6. individualisera kommunikation med dig om våra tjänster, till exempel genom att skapa en profil för dig och skicka dina erbjudanden som passar din profil som användare av våra tjänster,
7. analysera statistik och användarbeteende hos våra tjänster,
8. förbättra dina fördelar och erfarenheter av våra tjänster på andra sätt vi tror att du skulle uppskatta, eller främja tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteendemarknadsföring.
Du har rätt till, när som helst och utan kostnad, att begära att Kohla avstår från att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till det.

Var vi lagrar samt överför dina personuppgifter
Adoy lagrar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan överföras mellan Adoy-enheter för behandlingens skull för de ändamål som avses i sekretessvillkoren. Adoy använder underleverantörer, till exempel för datoroperationer, och personuppgifter kan överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast på uppdrag av Adoy enligt våra instruktioner och först efter att ha genomfört ett dataprocessoravtal enligt gällande lag för att vi ska kunna garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.
Adoy kan avslöja personuppgifter till tredje part som polisen eller annan offentlig myndighet, om frågan gäller utredning av ett brott, eller Adoy är annars skyldig att lämna upplysningar enligt lag eller beslut av en offentlig myndighet.
Adoy överför vanligtvis inte personuppgifter till länder utanför EU / EES. Om vi till exempel har en underleverantör i ett land utanför EU / EES eller det är nödvändigt för oss för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, kan en överföring av personuppgifter utanför EU / EES ske jämnt om det landet inte har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter enligt EU-kommissionen. För att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter i sådana situationer och överensstämmelse med EU / EEA-bestämmelserna, ingås Adoy avtal med sådana underleverantörer. Sådant processoravtal kommer att reglera underentreprenörerna "; behandling av personuppgifter och, i förekommande fall, överföring av personuppgifter, i enlighet med gällande EU / EEA-databeskyddsbestämmelser. Avtalen innehåller villkor som Europeiska kommissionen kräver och som uppfyller kraven i tillämpliga dataskyddslagar.
Skydd och radering av personuppgifter
Adoy har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data mot exempelvis förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar våra säkerhetsåtgärder för att möta den kontinuerliga utvecklingen av teknik.
Adoy raderar personuppgifter i enlighet med gällande lag. Det betyder till exempel att Adoy raderar eller avpersonaliserar personuppgifter när det inte längre finns något syfte att behandla personuppgifterna.

Andra applikationer / webbplatser
Tjänsterna kan innehålla länkar till andra program och / eller webbplatser som inte kontrolleras av Adoy. Denna sekretesspolicy gäller endast för din användning av Tjänsterna. Adoy ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer / webbplatser och behandling av personuppgifter som kan göras av ägaren eller operatören av länkade webbplatser.

Ändra, ta bort och granska dina personuppgifter
Adoy AB säkerställer att andra Adoy-företag får tydliga riktlinjer för behandling av personuppgifter och definierar de syften för vilka Adoy AB använder personuppgifter. Om dina personuppgifter ändras, informera Adoy om detta genom att skicka ett meddelande till hello@ridesurron.com. Adoy ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att uppgifterna är omoderna eller felaktiga om du inte har informerat oss om sådana ändringar.
Adoy kommer, på din förfråga eller när den upptäckts av Adoy, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har också rätt till avgift för att få ett utskrift av de personuppgifter som behandlas om dig. Begäran om transkript måste göras skriftligen till Adoy AB och ska undertecknas av dig och innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (används i kommunikationen med Adoy). Utskriften kommer att skickas till din registrerade adress inom en månad efter det att begäran har mottagits av Adoy. Frekvensen av vilken du har rätt att få sådana avskrivningar kan variera beroende på var du är bosatt.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vidare behandling (inte retroaktivt) av dina personuppgifter genom att kontakta Adoy, varefter Adoy AB blockerar sådan information från vidare behandling. Ett tillbakadragande av samtycke kan dock leda till försämrade tjänster eller omöjlighet för Adoy att tillhandahålla tjänster.
Adoy AB, företags registreringsnummer 556725-4619, ett bolag som vederbörligen organiserats och giltigt finns enligt Sveriges lagar, nedan kallat Adoy, är grossist och återförsäljare av elektriska motorcyklar.
Adoys webbplats använder cookies enligt nedan. Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätter att använda den här sidan godkänner du vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och den underliggande personuppgifterna (om tillämpligt). Vänligen se vår sekretesspolicy för mer information om vad, hur och för vilka ändamål Adoy behandlar personuppgifter och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter som behandlas av Adoy.
Du kan ändra ditt val genom att ändra dina webb läsarinställningar när som helst. Om du inaktiverar cookies som vi använder kan det påverka din användarupplevelse på Adoy-webbplatsen.
Besökare på en webbplats som använder cookies måste få information om:
• Det faktum att webbplatsen innehåller cookies
• vad dessa cookies används för
• Syftet med användningen av cookies
• vem använder informationen och
• hur cookies kan undvikas
Dessutom måste du som besökare godkänna användningen av cookies, t.ex. av dina webb läsarinställningar, men ges också möjlighet att vägra cookies.

Småkakor
För att säkerställa att klient upplevelsen upprätthålls använder Adoy cookies som identifierar enheten, vilket gör att webbplatsen kan spåra kundens personliga inställningar. Detta bidrar till att upprätthålla tjänsten och förbättra klientens erfarenhet. Cookies hjälper till med statistiska problem och problem.
Du kan programmera din webbläsare för att uppdatera uppdateringar av cookies. Detta hjälper en individ att antingen avvisa cookie användningen eller radera kakan efter att ha blivit surfad. Att tillåta cookies ger ingen användning till webb shopen. Ytterligare information om hur Adoy använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem anges i Adoy Cookies policy som gäller från tid till annan.

Vad är kakor och vad används de för?
Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på din enhet (mobiltelefon, dator eller surfplatta) och som är vanliga på Internet. Några av kakorna är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens fullständiga funktionalitet, medan andra används för att förbättra användarupplevelsen och underlätta navigering på webbplatsen.
Det finns två typer av cookies: permanent och tillfällig (så kallade session cookies). Fasta cookies sparas som en fil på din enhet under en längre tid för att anpassa webbplatsen enligt dina önskemål, val och intressen. De används till exempel i samband med funktioner som berättar vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet överskrids, raderas cookien när du återgår till den webbplats som skapade den. Sessionskakor placeras tillfälligt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under den tid du besöker webbplatsen och raderas när du stänger webbläsaren. Dessa cookies används till exempel för att hålla reda på vilket språk du har valt.
Några exempel på vilka cookies som kan användas för:
• När du loggar in på en webbplats placeras en kaka på din dator. I samband med varje sidbyte skickar din dator en cookie till webbplatsen du besöker, och med hjälp av kakan kan webbplatsen bestämma att du är inloggad och du behöver inte ange ett användarnamn och lösenord för varje ny sida.
• När du vill skräddarsy webbplatser efter dina önskemål. Dessa inställningar kan handla om designen på en webbplats du besöker ofta, anpassad kontrast eller textstorlek eller anpassad sortering eller markeringar.
• På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att underlätta beställningar.
• Registrera vilka personer som har besökt vilka sidor på en webbplats. Denna information kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor som användaren kan se. Många cookies som används för att annonsera och skräddarsy innehåll är cookies från tredje part.
• Övervaka trafiken genom statistik för att förbättra webbplatsen och lära dig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är cookies från tredje part.
• Håller koll på valt språk, bokningskoder eller medlemsnivåer.

Olika typer av cookies
Cookies kan delas in i kategorier beroende på deras funktion.
• Obligatoriskt: Det är nödvändigt för vissa funktioner att fungera. Detta kan exempelvis vara fallet för att identifiera och verifiera användaren i samband med inloggning i Adoy och i samband med betalning. Om du vägrar acceptera dessa cookies kan du inte använda den relevanta funktionaliteten.
• Presentation och funktion: Dessa cookies gör din användning av webbplatsen lättare och mer personlig, t.ex. genom att anpassa information och erbjudanden till saker som du tidigare visat intresse för. Dessa cookies används också för att samla in information (t.ex. populära sidor och användarmönster) angående Adoys besökare "; Användning av sajten så att Adoy kan förbättra webbplatsen och Adoy digitala tjänster. Om du vägrar acceptera dessa cookies kommer funktionaliteten för Kohls digitala tjänster att vara begränsad.
• Kampanj: Dessa cookies är ofta cookies från tredje part, dvs de används inte av Adoy utan av en av Adoys partners. Dessa cookies använder information om din användning av Adoy webbplats och andra parts webbplatser, till exempel webbplatser du besöker eller annonser du svarar på för att därefter tillhandahålla annonser som passar dig, både på Adoys webbplats och på andra webbplatser . Dessa annonser kallas ¨interest-baserade annonser¨ eftersom syftet är att du bara behöver se annonser som passar dina intressen. Om du vägrar acceptera dessa cookies riskerar du att minska nivån på din användarupplevelse.

Om du vill undvika cookies
Cookies används inte för att skada eller förstöra datorn och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du dock inte vill tillåta cookies kan du vägra att acceptera cookies i webbläsarens inställningar och radera cookies lagrade på hårddisken. Du kan också ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så sätt har du möjlighet att acceptera eller avvisa kakan. Mer information om cookies och dina webb läsarinställningar kan erhållas från din webb läsarleverantör. Du kan också få ytterligare information på www.youronlinechoices.eu.
Adoy kontrollerar dock inte vissa cookies från tredje part. Dessa kakor får bara stängas av på relevant webbplats och i enlighet med instruktionerna där.
Om du vägrar cookies kan det leda till att de digitala tjänsterna inte fungerar som de ska.
Varför Adoy använder cookies
Genom att använda cookies känner Adoy webbplats din enhet när du besöker oss igen och du undviker att ge viss information varje gång du använder Adoys digitala tjänster. Cookies hjälper också Adoy att anpassa tjänsterna för att möta dina behov, till exempel, så att du inte behöver välja språk. Eftersom kakan håller reda på vad du tidigare uttryckte intresse för, visar Adoy information och erbjudanden från företag inom och utanför Adoy-gruppen som förhoppningsvis passar dina individuella önskemål. Helt enkelt blir webbplatsen lättare att använda.
Adoy använder även cookies för att utvärdera sök- och användarbeteende inom och utanför Adoy s webbplats för att vidareutveckla Adoy digitala tjänster. Syftet är att optimera användarupplevelsen, individualisera marknadsföring och hålla statistik. Informationen kan delas med andra företag som verkar under Adoy- eller Surron-varumärkena, om du identifierar dig, kan du använda dem i kombination med din profil som kund.
Vi kan också använda andra företag som, på Adoys vägnar, placera cookies för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Samtycke att använda cookies
Du godkänner Adoy användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och använda en webbläsare som tillåter cookies
Ändringar i Adoy kakor
De kakor som Adoy använder och de förändringar som Adoy gör är endast angivna genom Adoy uppdateringar av tabellen nedan. Därför föreslår vi att du kontrollerar bordet varje gång du besöker webbplatsen.
Kontakta
Frågor och kommentarer angående Adoy Cookies är välkomna och skickas till hello@ridesurron.com.
Kompletterande information om hur Adoy behandlar personuppgifter anges i Adoy sekretesspolicy som gäller från tid till annan.
Kakor som används av Adoy
Adoys digitala tjänster samlar och lagrar information med hjälp av teknik från olika mätverktyg. Informationen kan användas för att skapa profiler under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Vi använder även cookies från tredje part, främst för att mäta trafik och / eller bestämma vilken digital tjänst du senast besökte.
Uppdrag
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överför hela eller delar av vår verksamhet, kan dina personuppgifter överföras samtidigt.

Allmänna Villkor

Allmänna villkor är avsedda att reglera våra användare på ridesurron.com. Deras giltighet sträcker sig till framtida transaktioner med Adoy samt besök på ridesurron.com. Rätten att ändra villkoren förblir hos Adoy. Användare uppmanas att hålla sig uppdaterade med ändringar genom att kontrollera de uppdaterade datumen som placeras i slutet av villkoren.

Förbehåll
Ibland kan det finnas ett underskott av lager när klienten ställer en order på ridesurron.com. Under sådana tider försöker vi kontakta våra kunder via telefon eller via e-post.
Det finns en tid när det finns felaktigheter eller andra fel när det gäller innehållet på ridesurron.com. Adoy garanterar därför inte denna osäkerhet som orsakas av sådana fel. Dessutom kan Adoy inte garantera att allt innehåll är uppdaterat eftersom de kan ändras när som helst.
Fel är benägna att inträffa, men Adoy försöker sin nivå bäst att visa fri från feltexter, bilder samt priser på webbplatsen och webbutiken. När en klient känner att han / hon har felaktigt laddat, finns det ett alternativ att placera en annan rätt prissatt ordning eller avbryta den pågående förfrågan. Om kommunikationen mellan klienten och oss inte kan växa igenom, kan ordern automatiskt avbrytas.
ridesurron.com utför ibland och oroar sig för tjänster som förmedlas av utomstående organisationer. I sådana fall fungerar Adoy som en mellanhand därför inte ansvarig för fel som härrör från organisationsverksamheten. Adoy är inte ansvarig för skador som uppstår genom att använda webbplatsen eller inte. För eventuella skador orsakade av att använda webbplatsen eller för den delen inte att kunna använda webbplatsen. Som alla företag kan Adoy inte lova en webbplats utan problem och några säkerhetshinder.

upphovsrätt
Adoy kan ibland hänvisa till som "oss" i villkoren. Klienter rekommenderas att använda dessa material för personligt bruk men inte för kommersiella ändamål. Under förutsättning att upphovsrättsligt tillståndsmeddelandet ingår i dokumenten kan klienter hämta, skriva ut och lagra kopior av materialet för personlig användning och delning i sociala medier. Ingen ändring på något sätt av materialet är tillåtet utan dokumenterad tillåtelse från ägaren. Journalist och andra certifierade förlag rekommenderas att använda dessa material för journalistik ändamål. Under förutsättning att meddelandet om upphovsrätts tillstånd ingår i dokumenten, kan journalister och certifierade utgivare hämta, skriva ut och lagra kopior av material för journalistik användning och delning i sociala medier. Ingen ändring på något sätt av materialet är tillåtet utan dokumenterad tillåtelse från ägaren.
Betalning och prissättning
Godkända betalningsmetoder är av Visa, MasterCard och Faktura, beloppet debiteras med att skicka objektet. Leverans / köp till ett EU-land ska betalas i euro (euro), förutom i Sverige där inköp betalas i SEK och inkluderar moms. Leverans / köp till Norge och Island ska betalas i EUR. Leverans / köp till alla länder utanför EU betalas i EUR. För alla dessa andra länder är priset exklusive lokala skatter, tullar eller andra relaterade kostnader.
Vänligen notera att:
Potentiella skatter och andra avgifter kan variera var varan levereras.
Kreditkort
Kredit- och betalkort, Visa och MasterCard a är accepterade kreditkorts betalningsmetoder. Adoy hämtar hela beloppet på kundkonto vid bearbetning av en beställning fram till tidpunkten för leveransen när beloppet subtraheras från ridesurron.com. Betalar deras betalning med hjälp av en mycket säker internetrelaterad betalningsmetod som håller kortinformation på en konfidentiell plats. Kort måste vara en krysskontroll som ska valideras, och Adoy har rätt att häva beställningar som kräver säkerhetshänsyn. Betalningsinformation raderas från Adoys databas för säkerhetsintressen

Paypal
Online betalning är också tillåten med Paypal som lagrar och ett individuellt kort och bankuppgifter utan att ständigt ange personlig finansiell information under shopping. Några klick tar dig genom kassan och Paypal fortsätter betalningen genom att ta pengar från ditt kort eller direkt från PayPal-balans. Dina betalningsuppgifter hålls säkra utan delning av tredje part.
Skatter och avgifter
Leverans / köp till ett EU-land ska betalas i euro (EUR), förvänta sig för Sverige där betalningar görs i SEK och inkluderar moms.
Leverans / köp utanför EU ska betalas i EUR. För alla dessa andra länder är priset exklusive lokala skatter, tullar eller andra relaterade kostnader.
Vänligen notera att:
Potentiella skatter och andra avgifter kan variera var Surron cykeln levereras.
Skatter och avgifter som Adoy kan förutsäga visas inte vid kassan.

Återbetalning
Återbetalning av varor garanteras inom en månad efter leveransen. Avkastningen måste följa Adoys villkor för Returns & Exchanges. Klienterna ansvarar för frakt. Klienten tillgodoser därför att returnera varuavgift.
För återbetalning kommer kunderna att vänta i två veckor innan de får tillbaka sina pengar tillbaka till köparens ursprungliga kreditkort. Ytterligare avgifter eller skatter och fraktkostnader kommer inte att återbetalas.
Inkluderandet av moms för länder inom EU kommer att ske i återbetalningen.


Brott mot regler
Adoy söker rättvisa vid brott mot villkoren. Därför åtalas personer som är skyldiga till ett brott som rör de bevarade rättigheterna.
Force majeure
Kontraktet mellan Adoy och dig är inte permanent och kan avslutas av endera parten. Force majeure faktorerna kan ta form av civila krig, statliga föreskrifter, industriell oro och elavbrott bland andra faktorer som inte glömmer naturkatastrofer som ligger utanför företagets kontroll. I händelse av sådana oundvikliga omständigheter avskaffas Adoy skyldigheter och försöker på bästa sätt lösa frågan i allmänhet och så snabbt som möjligt.
Gällande lag
Användarvillkoren överensstämmer med svensk lag, vilket innebär att vid tecknandet av avtalen accepterar du att svenska domstolarna ska ta ansvaret om det uppstår någon form av kränkning eller brott mot beteende. Det faktum att landets lagar kan skilja sig från svensk lag spelar ingen roll eftersom de accepterar villkoren och avtalen. det innebär att du samtycker till att följa de ytterligare lagkrav som täcker lokala och internationella lagar i linje med användningen av vår webbplats.
All personlig information som sparas på ridesurron.com ska hanteras med största försiktighet.
Informationen används bara för att säkerställa att du får ut det mesta av våra tjänster, till exempel för att bekräfta dig om specialerbjudanden och andra marknadsföringsaktiviteter i Kohla. Du kan också avvisa mottagandet av anmälningar. du har också möjlighet att avsluta prenumerationen när du känner dig som e-post med en kort beskrivning av saken till hands.
Du kan skicka ett mail till hello@ridesurron.com för att fråga om ett försök att veta informationen om dig i vårt system. Du kan kräva korrigering eller radering när den information som lämnats motsäger de som du gav. När Adoy känns som extra säkerhetsåtgärder behövs, har vi rätt att fördröja någon order, och därför är alla betalningar via kort föremål för kontroll och validitetskontroll.

säkerhet
Adoy använder SSL (Secure Socket Layers) i behandlingsorder. Adoy webshop använder SSL-certifikat för att säkerställa konfidentiallitet av kommunikation som innebär kryptering av data till och från webbplatsen.
länkar
Det finns andra länkar till externa källor som kan finnas i ridesurron.com som ligger utanför webbplatsens kontroll. Webbplatsen är därför inte ansvarig för innehållet i säkerhetspolitiken för sådana externa webbplatser.
Färgerna
Bildfärgerna på webbplatsen är kanske inte helt kompatibla med den faktiska färgen på objektet eftersom det här kan innebära dina datorinställningar. Webbplatsen garanterar därför inte denna färgmatchning.